Jarná cena Stajne CEDOS - ZRUŠENÉ pre Covid a EHV koní

Vzhľadom k epidemilogickej situácii v súvislosti s korona vírusom sa preteky nemôžu uskutočniť.
Situáciu zhoršil aj výskyt herpesvírusu u koní.
Vzhľadom k situácii v celej Európe budeme v budúcnosti vyžadovať očkovanie koní proti HPV.

Dátum akcie: 
19. - 21.3.2021