Stajňa Logo Trenčín

Jazdecky klub

Jazdecký klub Trenčín – Nozdrkovce je členom Slovenskej jazdeckej federácie a je plnohodnotným športovým klubom. Vychovávame jazdcov, zúčastňujeme sa jazdeckých pretekov a organizujeme aj vlastné jazdecké preteky.

Členom jazdeckého klubu sa môže stať každý, kto má zájem o kone a jazdecký šport. Všetkých členov sa snažíme vychovávať k láske k jazdeckému športu a samozrejme k láske ku koňom. Veľkú časť času stráveného pri koňoch tvorí najmä starostlivosť o tieto krásne zvieratá. Jazda na koni je zaslúženou odmenou za túto starostlivosť.

Odporúčaný minimálny vek dieťaťa pre členstvo v klube (a jazdecký výcvik) je 10 rokov. Členovia jazdeckého klubu dochádzajú do areálu klubu individuálne, každý podľa svojich možností. Členské je v rozpätí od 50 do 83 Eur (podľa veku) ročne.

Ak máte záujem o členstvo v klube, môžete prísť osobne alebo nás kontaktujte.

 

 

Činnosť jazdeckého klubu

Každý rok organizujeme niekoľko akcií pre členov jazdeckého klubu aj širokú verejnosť. Sú to najmä jazdecké tréningy, jazdecké preteky, Štefanská jazda a stretnutia pri rôznych príjemných príležitostiach (Vianoce, Halloween...). Najpopulárnejšie sú všakjednoznačne "oddielové" alebo klubové preteky. Konajú sa vždy na konci prázdnin ako rozlúčka s letom a so všetkým, čo deti cez prázdniny pri koňoch zažijú – sú to najmä zábavné súťaže pre deti s koňmi (súťaž krásy, stoličková, Ride&Drive) aj bez koní (karneval), grilovačka, zábava a nezabudnuteľné prenocovanie v areáli (lebo o spaní :) sa veľmi nedá hovoriť).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kone na predaj