Stajňa Logo Trenčín

Novinky

XXIII. ročník jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní

Pozývame všetkých jazdcov a milovníkov koní na naše tradičné jazdecké preteky, ktoré sa uskutočnia 21. júna 2014 v jazdeckom areáli v Trenčíne - Nozdrkovciach. Preteky sa konajú pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Toto podujatie organizujeme v spolupráci s našimi športovými partnermi zo Zlinskej oblasti Českej jazdeckej federácie, a preto sa môžete tešiť aj na zahraničnú účasť športových dvojíc. Pripravili sme štyri súťaže tak, aby si všetci prišli na svoje. Nezabúdame ani na najmladších športovcov, a preto ich v prvých dvoch súťažiach vyhodnotíme zvlášť a najlepší dostanú zaujímavé vecné ceny. 

Naše preteky robíme tak, aby boli atraktívne aj pre širokú verejnosť. Tento rok je pre všetkých pripravených množstvo atrakcií. Napríklad skákací hrad CK Slniečko, prezentácia techniky JOHN DEERE, maľovanie na tvár a vozenie na koči. Tešíme sa na všetkých, ktorí do nášho areálu zavítajú. 

Rozpis XXIII.ročníka jazdeckých  pretekov v parkúrovom skákaní

Jazdeckého klubu  TRENČÍN – NOZDRKOVCE

O CENU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

a

V. ročník POHÁRA MORAVSKO-SLOVENSKÉHO PARTNERSTVA (prvé kolo)

 

Kód pretekov:                        

Dátum konania:      21.06.2014                       Miesto:    Jazdecký areál Trenčín Nozdrkovce

Usporiadateľ:         JK Trenčín Nozdrkovce        Telefón:   0905 580 697

Kontaktná adresa:  JK Trenčín Nozdrkovce        Mail:   jknozdrkovce@gmail.com

                                   Hlavná 1

                                               911 05 Trenčín

Riaditeľ pretekov:                 Ing. Miroslav Maxon        Hlavný rozhodca:    prof. Jozef Halgoš  

Tajomník pretekov:              Mgr. Adela Maxonová       Technický delegát:  Juraj Kovalčík

Čestný predseda org. Výboru: Fridrich Pisara                Rozhodcovia:

Členovia org. výboru:             Juraj Bero                         Autor parkúrov:     Štefan Illéš

                                                         Branislav Vlník                                     

Ubytovanie: priamo v areáli  - Penzión Nad stajňou

                                          (0905 580 697/adelamaxon@gmail.com)          

Lekárska služba:        zaistí usporiadateľ                  Ustajnenie: box -  15€ / deň

Veterinárna služba:     MVDr. Pilát                            Uzávierka prihlášok: 18.06. 2014

Účasť:                        otvorená                                          

Prihlášky zasielajte na emailovú adresu usporiadateľa a vždy uvádzajte kontaktnú osobu.

Opracovisko:               tráva                                        

Kolbisko:                    tráva, 100x100m                                   

 

Prezentácia: 9:00-9:30, Zahájenie 10:00hod.

 

Súťaže:

1.Cena PD Inovec Trenčianske Stankovce

                Názov: Súťaž so stupňovanou náročnosťou do 90cm, deti vyhodnotené zvlášť

   Dátum: 21.06.2014                                Čas: 9:00                                Čl. pravidiel: 269

   Výška prekážok: do 90cm                      Počet prekážok:10                  Rýchlosť: 350m/min

   Počet koní na jazdca: 3                           Štartovné: 7€                        Ceny: vecné/stužky

2.Cena firmy CEDOS s.r.o. a zároveň memoriál Mirka Maxona staršieho

                Názov: Parkúr stupňa Z – optimálny čas, deti vyhodnotené zvlášť

Dátum: 21.06.2014                              Čas: následne                    Čl. pravidiel: 238.1.4

Výška prekážok: do 100cm                    Počet prekážok:8-10          Rýchlosť: 350 m/min

Počet koní na jazdca: 3                           Štartovné: 7€                          Ceny: vecné/stužky

3.Cena spoločnosti LEVAGRI a.s. Trenčín

                Názov: Dvojfázové skákanie

Dátum: 21.06.2014                                Čas: následne                    Čl. pravidiel: 274.5.3

Výška prekážok: 110/120cm                  Počet prekážok:8/6              Rýchlosť: 350m/min

Počet koní na jazdca: 3                           Štartovné:10€                        

Ceny: 360 (120-90-70-50-30)

4.Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

                Názov: Parkúr stupňa L

Dátum: 21.06.2014                                Čas: následne                    Čl. pravidiel: 238.2.2

Výška prekážok: 120cm                         Počet prekážok:10/12          Rýchlosť: 350m/min

Počet koní na jazdca: 3                           Štartovné: 12€                       

Ceny: 700€ (250-170-120-100-60)

 

Všeobecné pokyny:

  • Každý kôň musí mať platný zdravotný preukaz na sezónu 2014. Súťaž č.1 a súťaž č. 2 bude pre deti vyhodnotená osobitne. Ostatné ceny podľa rozpisu.
  • Dohlasovanie koní po uzávierke prihlášok len po zaplatení dvojnásobného štartovného.
  • Jazdci štartujú v korektnom jazdeckom úbore.
  • Všetci účastníci sú plne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami, ich zamestnanci, alebo ich kone tretej osobe. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za účastníkov pretekov.
  • Protesty treba podávať písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 10€.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo časovej zmeny a právo obmedzenia počtu  štartujúcich výberom z prihlásených pri rešpektovaní poradia došlých prihlášok.
  • O víťaznej dvojici V. ročníka Pohára moravsko-slovenského partnerstva rozhoduje najvyšší počet bodov z oboch kôl. Bodové hodnotenie: 1. miesto: 10 bodov, 2. miesto: 9 bodov, 3. miesto: 8 bodov, 4. miesto:7 bodov, 5. miesto:6 bodov (atď.). Pri rovnosti získaných bodov rozhoduje lepší čas dosiahnutý pri druhom finálovom kole v Holešove 6. septembra 2014.  Podmienkou  je absolvovanie oboch kôl s rovnakým koňom. Umiestnení na 1. – 3. mieste budú dekorovaní šerpami a obdržia pohár. Celkový víťaz získava výhru vo výške 400€(10 000Kč), druhý umiestnený 240€(6 000Kč) a tretí umiestnený 140€(4 000Kč).

 

Prvé kolo Pohára moravsko-slovenského partnerstva sa koná 21.06.2014  na jazdeckých pretekoch JK Trenčín – Nozdrkovce v Trenčíne. Pohárovou súťažou na týchto pretekoch je súťaž č.4.

 

Druhé kolo a zároveň finále sa koná 06.0 9. 2014  na pretekoch „O Pohár starosty města Holešova – VIII. ročník“.

Kone na predaj