Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Verejný tréning II.

24. mája sme pripravili pokračovanie verejných tréningov v jazdeckom areáli v Trenčíne - Nozdrkovciach. Začíname o 10.00.

Rozpis verejného tréningu JK Trenčín – Nozdrkovce – 24.05.2014

Usporiadateľ:         Jazdecký klub Trenčín – Nozdrkovce

Miesto konania:      Jazdecký areál Trenčín – Nozdrkovce, vonkajšia jazdiareň (v prípade nepriaznivého počasia krytá jazdiareň)

Kontaktná adresa: JK Trenčín – Nozdrkovce, Hlavná 1, 911 05, Trenčín

email:                        jknozdrkovce@gmail.com (posielať prihlášky do 21.05.2014)         

Kontaktná osoba: Adela Maxonová,    t. č.: +421905 580 697

Dátum konania:     24. 05. 2014 (začiatok 10.00)

Štartovné:                10€ (na jazdca a koňa pre celé podujatie)

Ustajnenie:              13€ / deň, rezervácie – 0905 580 697 (kapacita obmedzená)

Súťaže:

1. Parkúr  60 cm – 80 cm

Dátum: 24. 05. 2014                       čas: 10.00                            

výška prekážok: do 60 cm            

počet koní na jazdca: 3

 

2. Parkúr ZM

Dátum: 24. 05. 2014                       čas: následne                     

výška prekážok: do 90 cm            

počet koní na jazdca: 3

 

3. Parkúr Z

Dátum: 24. 05. 2014                       čas: následne                                 

výška prekážok: do 100 cm          

počet koní na jazdca: 3

 

Tento tréning je výkonnostnou skúškou JK Trenčín – Nozdrkovce otvorenou aj pre jazdcov, ktorí nie sú členmi JK. Tréningu sa môžu zúčastniť aj jazdci a kone bez licencie.

Počet účastníkov je obmedzená.

Každý účastník je povinný rešpektovať vnútorné pravidlá JK Trenčín – Nozdrkovce. Každý účastník je povinný počas celej akcie dodržiavať pravidlá fair play.

Všetkých účastníkov vopred prosíme, aby rešpektovali fakt, že ide o verejný tréning, ktorý sa má odohrávať v prajnej a priateľskej atmosfére.

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky (posielať mailom). Uzávierka prihlášok je 21. 05. 2014. Jazdci do 18 rokov sa môžu zúčastniť, len ak ich sprevádza zodpovedný zástupca. Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa, nemusí byť však podľa pravidiel SJF. Trojbodová helma je však povinnosťou.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s potrebnými veterinárnymi osvedčeniami.

 

Počas akcie bude zabezpečené občerstvenie. 

Kone na predaj