Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Verejný tréning 3. októbra 2015

Pozývame Vás na ďalšie pokračovanie našich verejných tréningov. Tešíme sa na Vás už 3. októbra 2015. Začíname o 10.00. 

            

Rozpis verejného tréningu JK Trenčín – Nozdrkovce – 3. 10. 2015

Usporiadateľ:                                  Jazdecký klub Trenčín- Nozdrkovce

Miesto konania:                               Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce, Nozdrkovce 7573, Trenčín

Kontaktná adresa:                                    JK Trenčín – Nozdrkovce, Hlavná 1, 911 05 Trenčín

Email:                                                             jknozdrkovce@gmail.com                             

Dátum konania:                               3. 10. 2015  (prihlášky posielať mailom do 1. 10.                                                                                          2015 do 18.00)                        

Riaditeľ pretekov:                             Ing. Miroslav Maxon       

Pod vedením:                                               Juraj Bero

Technické zabezpečenie:                         Adela Maxonová 

Kolbisko:                                          58m x 39m, vonkajšia jazdiareň, piesok

                                                       (v prípade nepriaznivého počasia krytá hala)

Opracovisko:                                     31m x 64m, krytá hala (piesok)

Štartovné:                                         10 € na koňa a jazdca na celé podujatie

Ustajnenie:                                       obmedzené počtom, rezervácie na tel. č. 0905 580 697

Cena ustajnenia:                                13,- € / deň

Ubytovanie:                                       Penzión Nad stajňou, priamo v areáli

                                                                            kontakt: nadstajnou@gmail.com

                                                                            Adela Maxonová – 0905 580 697

Občerstvenie:                                               Hostinec  Nad stajňou

Kancelária pretekov:                         od 9:00 hod, na veži rozhodcov, telefonicky 0905 580 697

 

Súťaže:

1. Parkúr  do 60 cm                                       

výška prekážok: do 60 cm, optimálny čas                           

počet koní na jazdca: 3

 

2. Parkúr do 80 cm         

výška prekážok: do 80 cm, optimálny čas            

počet koní na jazdca: 3

 

3. Parkúr Z                                        

výška prekážok: do 100 cm, s jedným rozoskakovaním                

počet koní na jazdca: 3

 

Tréningu sa môžu zúčastniť aj jazdci a kone bez licencie.

Počet účastníkov je obmedzená.

Každý účastník je povinný rešpektovať vnútorné pravidlá JK Trenčín – Nozdrkovce. Každý účastník je povinný počas celej akcie dodržiavať pravidlá fair play.

Všetkých účastníkov vopred prosíme, aby rešpektovali fakt, že ide o verejný tréning, ktorý sa má odohrávať v prajnej a priateľskej atmosfére.

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky (posielať mailom). Uzávierka prihlášok je 1. 10. 2015. Jazdci do 18 rokov sa môžu zúčastniť, len ak ich sprevádza zodpovedný zástupca. Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa, nemusí byť však podľa pravidiel SJF. Trojbodová helma je však povinnosťou.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s potrebnými veterinárnymi osvedčeniami.

Štart v súťaži je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom, minimálne a po uhradení všetkých poplatkov !

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu: jknozdrkovce@gmail.com

V prihláške uveďte: meno jazdca, vek jazdca, meno koňa a súťaže, ktorých sa chcete zúčastniť.           

 

Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov v HOTOVOSTI !

 

Kone na predaj