Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Neexistujuci obrazok

Dňa 9. apríla sa v našom jazdeckom areáli uskutočnia Skúšky základného výcviku jazdca. Ak máte záujem sa zúčastniť, viac informácii nájdete, ak budete čítať viac.

SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU

 

9. apríla 2016, Jazdecký areál Stajne CEDOS, Trenčín - Nozdrkovce

 

Organizátor:                 Jazdecký klub Trenčín - Nozdrkovce
Termín:                       9. apríla 2016
Miesto:                        areál Stajne CEDOS, Trenčín - Nozdrkovce
Začiatok:                     10:00 hod.

Kontakt:                         jknozdrkovce@gmail.com, Adela Maxonová – t.č. 0905 580 697

Prihlášky:                   jknozdrkovce@gmail.com

Prihlášky prosím zasielať do 6. apríla 2016,

Program:

09:00 – 10:00 – prezentácia, opracovanie koní
10:00 – 12:00 – praktická časť
13:00 – 14:00 – teoretická časť, formou testu
14:30 – vyhodnotenie

Skúšajúci:
Peter Šťastný, Jozef Halgoš,  František Vajgel

Poplatky:        20 € zápisné, 12 € účastnícky poplatok (v cene je zahrnutá aj strava a pitný                                     režim pre 2 osoby – účastník so sprievodom

Ustajnenie:      15 € / deň (je potrebné dopredu objednať)

Strava:           Hostinec Nad stajňou, priamo v areáli

                     obed + pitný režim pre účastníka a sprievod (spolu 2 osoby) je zahrnutý                                          v poplatku pre usporiadateľa,

Teoretická časť prebehne v hostinci Nad stajňou priamo v areáli.

Podklady na skúšku nájdete na stránke SJF:          www.sjf.sk,                                                    

                                                                  http://www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf

Každý účastník je povinný priniesť si vyplnenú prihlášku s potvrdením od doktora - tlačivo môžete nájsť na stránke SJF: http://www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf (str. 14)

Kone na predaj