Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Premin Horse Day - 14. júna 2017

Pozývame Vás do nášho areálu na seminár s jazdeckými ukážkami, ktorý pripravila firma VVS - vsetkopre chov.sk.

Seminár sa uskutoční 14. júna 2017 o 16.00.

Seminár
Jazdecké ukážky

14. júna 2017, 16.00 - 19.00 hod.
Trenčín Nozdrkovce
Hosinec Nad stajňou v areáli stajne CEDOS

Zdravá výživa koní vo výkonnostnom športe
(MVDr. Jitka Válková, Ing. Roman Mokráň)

Veterinárne minimum chovateľa (MVDr. Jitka Válková)

Starostlivosť o chrup koňa (Juraj Franko)

Ukážky výcviku koní
(Veronika Marthaler - drezúra, Engi Dobešová - western)

Na seminár je potrebné sa prihlásiť najneskôr
do 12. júna 2017 na tel. č. +421 918 397 937,
e - mailom na marketing@vvssk.sk alebo na facebookovej stránke
vsetkoprechov prostredníctvom správy. Vstupné 3 Eur.
Počet účastníkov je limitovaný.

Kone na predaj