Stajňa Logo Trenčín

Novinky

Neexistujuci obrazok

Už 23. mája sa u nás uskutoční 2. kolo obľúbeného Benjamin Cupu. Pozývame všetkých nádejných jazdcov, ale aj tých starších, ktorý by si chceli prísť k nám zatrénovať. Samozrejme vítaní sú aj všetci, ktorí majú radi kone a chcú prísť povzbudiť tých najmenších. Začíname o 10.00, predpokladaný koniec 16.00. Rozpis pretekov nájdete tu (čítať viac).

Rozpis verejného tréningu

Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce & Jazdecký klub Trenčín - Nozdrkovce

BENJAMÍN CUP 2015

2. kolo

Usporiadateľ:               Jazdecký klub Trenčín- Nozdrkovce

Miesto konania:             Stajňa CEDOS Trenčín – Nozdrkovce, Nozdrkovce 7573, Trenčín

Email:                                   jknozdrkovce@gmail.com                              

Dátum konania:             23. 05. 2015              

Riaditeľ pretekov:          Ing. Miroslav Maxon       

Pod vedením:                       Juraj Bero

Technické zabezpečenie: Adela Maxonová 

Kolbisko:                       58m x 39m, vonkajšia jazdiareň, piesok

                                    (v prípade nepriaznivého počasia krytá hala)

Opracovisko:                  31m x 64m, krytá hala (piesok)

Štartovné:                      10 € na koňa a jazdca na celé podujatie

Ustajnenie:                     obmedzené počtom, rezervácie na tel. č. 0905 580 697

Cena ustajnenia:              13,- € / deň

Ubytovanie:                     Penzión Nad stajňou, priamo v areáli

                                      kontakt: nadstajnou@gmail.com, Adela Maxonová – 0905 580 697

Občerstvenie:                         Hostinec  Nad stajňou

Kancelária pretekov:         od 9:00 hod, na veži rozhodcov, telefonicky 0905 580 697

Súťaže:

1.Hobby Benji parkúr

     Čas:                                 10:00 hod                                        

     Prekážky:                           kavalety medzi stojanmi, položené na zemi

     Počet prekážok:                   6                

      Ceny:                               stužky, vecné ceny

2. Hobby Benji parkúr 2

     Čas:                                  následne                                         

     Prekážky:                           krížiky medzi stojanmi

     Počet prekážok:                    6              

     Ceny:                                stužky, vecné ceny

 

3. Hobby Benji amatér - pre jazdcov a kone bez licencie

     Čas:                                   následne                                         

     Výška prekážok:                    do 60 cm na optimálny čas               

     Počet prekážok:                     6                                                                 

     Ceny:                                 stužky, vecné ceny

 

4. Hobby Benji profik - pre jazdcov a kone bez licencie

    Čas:                                   následne                                         

     Výška prekážok:                   do 80 cm s rozoskakovaním            

     Počet prekážok:                    8                                                                 

     Ceny:                                 stužky, vecné ceny

V súťaži č. 1 a č. 2 budú vyhodnotení len jazdci do 14 rokov. V súťaži č. 3 a č. 4 budú zvlášť vyhodnotení jazdci do 14 rokov a jazdci do 18 rokov. Všetkých súťaží sa môžu zúčastniť aj jazdci nad 18 rokov s licenciou alebo bez licencie, nebudú však hodnotení. Prítomnosť trénera alebo učiteľa jazdy v parkúre je povolená.

 

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobne alebo ich koňmi tretej osobe.

Preteká sa v korektnom úbore jazdca a výstroji koňa predpísanom v stanovách SJF.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami.

Štart v súťaži je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom, minimálne 1 hod. pred začiatkom pretekov v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov !

 

Prihlášky na preteky posielajte mailom na adresu: jknozdrkovce@gmail.com

V prihláške uveďte: meno jazdca, vek jazdca, meno koňa a súťaže, ktorých sa chcete zúčastniť.

                                                                           

 

Vyplatenie štartovného bude prebiehať priamo na mieste, v kancelárii pretekov v HOTOVOSTI !

Kone na predaj